Altres publicacions

El Territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona
El present llibre examina a través d’un estudi interdisciplinar –filologia, iconografia i arqueologia– les villae de l’ager Tarraconensis. Els diferents articles tracten sobre les fonts llatines, els repertoris iconogràfics i el model d’ordenació territorial romà en relació amb les villae. A més a més, trobem una exhaustiva recerca sobre les vil·les més representatives de l’ager Tarraconensis com la vil·la romana dels Munts (Altafulla), el Moro (Torredembarra), la Pineda (Vila-seca), la Llosa (Cambrils), Centcelles (Constantí) i el Vilar (Valls).
Aquest volum inclou les Actes del Seminari, El Territori de Tarraco: vil·les romanes del Camp de Tarragona, organitzat pel Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb la col·laboració de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili, a Tarragona, els dies 14, 15 i 16 de febrer de 2006.

Topos-Chôra: l’espai a Grècia I: Perspectives interdisciplinàries: homenatge a Jean-Pierre Vernant i Pierre Vidal-Naquet
El present volum estudia des de l’àmbit pluridisciplinari el concepte d’espai a l’Antiga Grècia. Aquesta primera publicació, que forma part d’una trilogia, planteja des de diferents àrees del coneixement la confrontació de metodologies aplicades a l’estudi de casos concrets sobre el concepte d’espai. Aquest primer volum l’encapçalen tres articles que homenatgen a dos referents francesos, J.-P. Vernant i P. Vidal-Naquet, per l’estudi de la cultura grega des d’una òptica antropològica. A continuació, posseïm una sèrie d’articles que gràcies a una visió pluridisciplinària podem trobar aportacions des de l’àmbit de la filologia, la història, l’antropologia, l’arqueologia, la religió, la filosofia, la literatura i l’arquitectura.
Aquesta primer volum recull les aportacions del I Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l’Espai a Grècia, coorganitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, l’ICAC amb el suport del programa d’ajuts ARCS 2008 de la Generalitat de Catalunya, celebrat els dies 3 i 4 de novembre de 2008 .

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=13188

Ta Zôia: l’espai a Grècia II: els animals i l’espai
Aquesta obra és el segon volum sobre el concepte d’espai unit amb el món animal. Els diferents especialistes analitzen des d’una visió interdisciplinària la varietat de funcions que la cultura grega va atribuir als animals i que els convertí en col·laboradors actius de la domesticació de l’espai i de la seva estructuració. Els animals formen part explícita i implícita de l’imaginari grec de les poleis. A més, estan presents als relats mítics i sovint comparteixen camí amb l’heroi o l’heroïna, tant com a protectors com a agressors. Aquesta proximitat i alhora llunyania que s’estableix amb ells determina el fort poder simbòlic per representar el déu o la comunitat, però també per identificar altres cultures. D’aquesta manera els animals estan presents en totes les expressions filosòfiques, literàries, històriques, religioses i artístiques del poble grec que els especialistes analitzen en gran detall.
Aquest segon volum recull la major part de les contribucions presentades al II Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l’Espai a Grècia, celebrat els dies 3 i 4 de desembre de 2009.

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=15728

Ouranós-Gaia: l’espai a Grècia III: anomena l’espai
El present llibre tanca el cicle sobre l’espai a Grècia iniciat l’any 2008 amb el I Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l’Espai a Grècia. Aquest tercer volum estudia l’espai des de diferents disciplines de l’antiguitat com la filosofia, la religió, la mitologia, la física, la retòrica i la literatura. Des de la cultura grega l’espai actua en diferents àrees i en diferents nivells de realitat i és un referent funcional en tots els camps de l’activitat humana o del coneixement. És a través d’aquest camp de treball que els especialistes analitzen l’espai. A més, aquest darrer volum compta amb la presentació de grups de recerca europeus de prestigi reconegut que s’ocupen de temes similars als exposats.
Aquest tercer volum recull les aportacions del III Col·loqui Internacional sobre la Concepció de l’Espai a Grècia, celebrat els dies 29 i 30 de novembre de 2010, a Tarragona i Barcelona.

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=20068