Premi Eduard Valentí

Premi «Eduard Valentí» de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics (per a estudiants).

Eduard Valentí i Fiol, filòleg (Pals, 1910 – Barcelona, 1971)

El Premi s’instituí l’any 2011 i és ofert a un treball inèdit d’estudi i investigació sobre qualsevol aspecte relatiu als estudis clàssics.

Els treballs han d’ésser inèdits i redactats en català. Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, en el qual caldrà adjuntar el PDF del treball, un certificat d’estudis i una còpia del DNI. Un exemplar del treball imprès en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligat —acompanyat del comprovant de la tramitació telemàtica— s’ha de dipositar a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona). El jurat serà nomenat per la Junta Directiva de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics. La dotació del premi és de mil dos-cents euros (1.200 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. La Societat Catalana d’Estudis Clàssics es reserva el dret de publicar el treball premiat.

Enllaç: https://premis.iec.cat/premis/premis_un.asp?id=22

Premiats

2015

 • Carlos Rizos i Jiménez, «Miguel Dòria (S.I.): un poeta llatí del segle XVIII».

2016

Ex aequo

 • Anna Cortadelles i Adzerias pel seu treball: «Els designis de Zeus a la Ilíada».
 • Carlos Prieto i Espinosa pel seu treball: «El lèxic dels oficis, càrrecs i funcions a la Catalunya altmedieval (segle IX-XII) a partir de la documentació llatina».

Accèssit

 • Eloi Creus i Sabater pel seu treball: «Llorenç Villalonga: Grècia i la Raó. Temes i figures del món grec en l’obra de Llorenç Villalonga».

2017

 • Maria Cecilia Angioni pel seu treball: «L’Orestea d’Èsquil a la traducció de Pier Paolo Pasolini»

Accèssit

 • Víctor González i Galera pel seu treball: «Política i teatre. El pes del mim en la vida política romana des dels orígens del teatre fins a l’inici de l’Imperi»

2018

 • Maria Ginard Puigserver pel seu treball: «Tradicions biogràfiques dels poetes mítics grecs»

2019

 • Maria Dinarès Martín pel seu treball: «Traducció i comentari de l’obra de Lígdam (Cor. Tib. 3.1-6)»

2020

 • Roger Aluja Pérez pel seu treball: «Comentari referencial al cant XI de l’Odissea: Un estudi de l’estètica de la poesia oral a partir de la teoria de la referencialitat tradicional»

Accèssit

 • Marina Riera Garcia pel seu treball: «Traducció i comentaris de les Heroides I, III i VII d’Ovidi»

2021

 • Carlos Prieto pel seu treball: «El lèxic dels oficis a la documentació llatina de la Catalunya altmedieval»

2022

 • Eloi Creus pel seu treball: «Riure en vers: cap a una traducció poètica d’Aristòfanes»

2023

 • David Solé pel seu treball: «El recurs de la percepció sensorial a la narració de Relats verídics de Llucià de Samòsata: anàlisi, classificació i comentari»

2024

 • Anahí Álvarez pel seu treball: «Els colors a la Catalunya altmedieval. Estudi lèxic»

Accèssit

 • Maria Navarro López pel seu treball: «Vides escapçades. Esbossos biogràfics femenins a la Ilíada i l’Odissea.»