Publicacions

Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica

La Societat Catalana d’Estudis Clàssics publica des de l’any 1985, amb una periodicitat anual, la revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica, que pretén col·laborar a una redimensió de la cultura clàssica des d’una perspectiva interdisciplinària i amb rigor filològic. La revista dirigida per Carles Miralles i Solà †, disposa d’un Comitè Internacional d’Assessorament. Aquesta publicació s’envia als socis i té obertes les portes als estudiosos del país i d’arreu amb novetats per comunicar sobre el nostre àmbit d’estudi. Des del 1986 i fins al 2016 se n’han publicat trenta-dos números.

Comitè assessor
Angelo Casanova (Università degli Studi di Firenze), Eugen Cizek (Universitatea din București), Catherine Darbo-Peschanski (CNRS, Paris), Riccardo di Donato (Università di Pisa), Bruno Gentili (Università di Urbino), Jürgen Hammerstaedt (Universität zu Köln), Emilio Suárez de la Torre (Universitat Pompeu Fabra)

Director
Carles Miralles † (Universitat de Barcelona)

Consell de redacció
Jaume Almirall (Universitat de Barcelona), Àlex Coroleu (Universitat Autònoma de Barcelona), Montserrat Jufresa (Universitat de Barcelona), Marc Mayer (Universitat de Barcelona), Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Vidal (Universitat de Barcelona), Mariàngela Vilallonga (Universitat de Barcelona).

Secretari
Carles Garriga

Versió electrònica
https://revistes.iec.cat/index.php/ITACA

Ítaca ha publicat dos annexos:

M. Mayer, J. M. Nolla, J. Pardo (eds.), De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Annexos I Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica (1998).

De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior, Annexos 1

L’any 1987 se celebraren les Jornades Internacionals d’Arqueologia Romana: De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior que tingueren lloc a Granollers. L’important nombre de treballs exposats i l’èxit d’assistència feren indispensable la publicació d’un volum on es recollissin els nous estudis arqueològics duts a termes per la comunitat científica sota el títol De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Amb un total de quaranta-vuit articles aquest treball presenta un nou enfocament a l’hora d’entendre l’arqueologia amb nous objectius i mètodes, per així estudiar millor i des d’una vessant interdisciplinària el llegat arqueològic de la Hispània Citerior.
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=1926

R. Cabré, M. Jufresa, J. Malé (eds.), Polis i nació. Política i literatura (1900-1939). Annexos II Ítaca. Quaderns de Cultura Clàssica (2003).
Polis i nació. Política i literatura (1900-1939), Annexos 2

El present volum neix amb la voluntat d’estudiar la influència del model clàssic en les primeres tres dècades del segle XX a Catalunya. A més, aquest treball estudia en profunditat com el llegat clàssic forma part de l’establiment de les bases ideològiques i literàries, tant europees com catalanes. Dins d’aquest volum s’inclouen les ponències dutes a terme en dos simposis “Els clàssics i la construcció d’una ideologia nacional (1900-1939)” i “Els clàssics i la construcció d’una literatura (1900-1939)”, organitzats per l’Aula Carles Riba, de la Universitat de Barcelona i l’Institut d’Estudis Catlans, els dies 25 i 26 de novembre de 1999 i el 14 de desembre de 2001, respectivament.
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=1927

 

Els Peus d’Ícar

Altres publicacions