Junta

Delegada de l’Institut: Mariàngela Vilallonga i Vives

President:
Carles Garriga Sanç
Vicepresident: Àlex Coroleu Lletget
Tresorera: Montserrat Tudela Penya
Secretària: Francesca Mestre Roca
Vocals: Maria Paredes Baulida
Margalida Capellà Soler
Socis fundadors

Núria Albafull
Jesús Alturo
Àngel Anglada
Montserrat Arnau
Manuel Balasch
Joan Bastardas
Virgilio Bejarano
Guillem Borràs
Carme Boyé
Montserrat Camps
Joan Carbonell
Joan Castellanos
Josep-Ignasi Ciruelo
María Teresa Clavo
Dolors Condom
Jordi Cors
Montserrat Cots
Miquel Dolç
Teresa Fau
Carles Garriga
Carme-Laura Gil
Pau Gilabert
Teresa Gràcia
Josep Guitart
Jaume Juan
Montserrat Jufresa
Maria Rosa Llabrés
Joan Maluquer de Motes
Antoni Martín
Marc Mayer
Jaume Medina
Maria Lluïsa Méndez
Francesca Mestre
Carles Miralles
Josep M. Morató
Manuel Mundó
Lluïsa de Nadal
Mireia Niubó
Marçal Olivar
Joana M. Oliver
Santiago Olives
Mercè Otero
Josep Padró
Pere de Palol
Pere Pericay
Antoni Peris
Roser Petit (Vda. Eduard Valentí i Fiol)
Concepción Piedrafita

Juntes directives

1979-1992
President: Carles Miralles i Solà
Vicepresident: Marc Mayer i Olivé
Secretària: Montserrat Jufresa i Muñoz
Tresorer: Jaume Pòrtulas i Ambrós
Vocals: Josep Vergés i Fàbregas
Dolors Condom i Gratacòs
Joan Guitart i Agell
Delegat de l’Institut: Joan Bastardas i Parera

1992-1999
President: Marc Mayer i Olivé
Vicepresident: Jaume Pòrtulas i Ambrós
Secretari: Xavier Riu i Camps
Tresorer: José Martínez Gázquez
Vocals: Josep O’Callaghan i Martínez
Enric Roquet i Llovera
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

1999-2004
President: Jaume Pòrtulas i Ambrós
Vicepresident: Joan Gómez i Pallarès
Secretària: Montserrat Nogueras i Hernàndez
Tresorer: Xavier Riu i Camps
Vocals: Mariàngela Vilallonga i Vives
Jaume Almirall i Sardà
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

2004-2006
President: Jaume Pòrtulas i Ambrós
Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà
Secretari: Josep Maria Escolà i Tuset
Tresorer: Xavier Riu i Camps
Vocals: Montserrat Nogueras i Hernàndez
Mariàngela Vilallonga i Vives
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

2006-2010
Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz
Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà
Secretari: Josep Maria Escolà i Tuset
Tresorer: Carles Garriga i Sanç
Vocals: Mariàngela Vilallonga i Vives
Josep Lluís Vidal i Pérez
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

2011-2013
Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz
Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà
Secretari: Josep Maria Escolà i Tuset
Tresorer: Carles Garriga i Sanç
Vocals: Mariàngela Vilallonga i Vives
Josep Lluís Vidal i Pérez
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

2013-2015
Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz
Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà
Secretari: Àlex Coroleu i Lletget
Tresorer: Carles Garriga i Sanç
Vocals: Mariàngela Vilallonga i Vives
Josep Lluís Vidal i Pérez
Delegat de l’Institut: Carles Miralles i Solà

2015-2019
Presidenta: Montserrat Jufresa i Muñoz
Vicepresident: Jaume Almirall i Sardà
Secretari: Àlex Coroleu i Lletget
Tresorer: Carles Garriga i Sanç
Vocals: Josep Lluís Vidal i Pérez

Delegada de l’Institut: Mariàngela Vilallonga i Vives

Carles Miralles i Solà (Barcelona, 1944-2015)
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, catedràtic de filologia grega de la mateixa universitat i membre de la Secció Filològica. Estudiós del mite i la poesia dels grecs antics (poesia homèrica, Hesíode, poesia iàmbica, elegia, tragèdia, poesia hel·lenística), s’ha ocupat també de narrativa d’època romana i de poesia llatina. Ha traduït sobretot textos filosòfics, poesia hel·lenística, novel·la grega i poesia neogrega. Ha estudiat poetes del segle XV i alguns de moderns, com Verdaguer, Riba, Salvat-Papasseit, Foix i Espriu (Lectura de les Elegies de Bierville de Carles Riba, «El món clàssic en l’obra de Salvador Espriu», dins Els Marges, etc.). Ha treballat sobre temes diversos de literatura comparada i de tradició clàssica. El 1980 rebé el Premi Josep Carner de l’IEC, i el 1982 el Premi Nacional pel llibre de poesia La mà de l’arquer. Ha estat secretari general de l’IEC del 1998 al 2003.
President de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics del 1979 al 1992.

Marc Mayer i Olivé (Barcelona, 1947)
Doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona, on és catedràtic de Filologia Llatina i director del Departament corresponent. El seu àmbit d’estudi comprèn la filologia clàssica, especialment la literatura llatina, i camps com l’epigrafia llatina i la història de la Hispània romana. Ha publicat també estudis sobre la tradició clàssica i els materials lapidis utilitzats a l’antiguitat. És el fundador de la revista Faventia i el director de Cornucopia i Aurea Saecula. Ha format el grup de treball Littera, en el marc del qual s’organitza la redacció de Barcelona del CIL II i es publica la Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Forma part del Consell Organitzador dels Historiae Augustae Colloquia. Membre de la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona i corresponent de la Reial Acadèmia de la Història de Madrid, és membre de la d’Estudis Històrics i de la d’Arqueologia. Del 1999 al 2003 ha estat director general de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
President de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics del 1992 al 1999.

Jaume Pòrtulas i Ambrós (Barcelona, 1949)
Catedràtic de Filologia Grega a la Universitat de Barcelona (des de 1992) i membre del Consell Directiu de la Fundació Bernat Metge. Soci de la SISAC italiana i del PARSA franco-suís i conferenciant a la Fondation Hardt (1984). Ha treballat sobre lírica grega arcaica (Arquíloc i Píndar), tragèdia (Eurípides en particular), religió i mitologia gregues i sobre temes de tradició clàssica. Autor d’una Lectura de Píndar (Barcelona, 1977) i coautor (amb Carles Miralles) d’Archilocus and the Iambic Poetry (Roma, 1983) i The Poetry of Hipponax (Roma, 1988), així com d’un gran nombre d’articles en revistes de la seva especialitat, nacionals i estrangeres. Particicipant en diversos congressos internacionals, ha dictat conferències en universitats (a més d’espanyoles) italianes, franceses, suïsses i argentines. El 2009 li fou atorgat el Premi Nacional de Literatura per la seva obra Introducció a la Ilíada: Homer entre la història i la llegenda.
President de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics del 2000 al 2006.

Montserrat Jufresa i Muñoz (Barcelona, 1942)
Catedràtica de Filologia Grega de la Universtitat de Barcelona. Ha fet llargues estades de recerca a la Universitat de Nàpols, a la Universitat de Berkeley i al Centre Louis Gernet de París. S’ha dedicat a l’estudi del pensament i la religió gregues, així com de la literatura grega d’època romana. Ha traduït l’obra d’Epicur (Barcelona, 1975; Madrid, 1991) i, parcialment, de Llucià de Samosata (Barcelona, 1966 i Barcelona 1990; Madrid 2000). També s’ha ocupat de la producció filosòfica de les dones al món antic. Ha publicat articles en revistes especialitzades nacionals i estrangeres i ha impartit conferències al Trinity College de Dublín i al Department of Classics de la Universitat de Berkeley. És presidenta de l’Aula Carles Riba, adscrita a la Universitat de Barcelona i a l’Institut d’Estudis Catalans que té per objectiu dilucidar el paper dels autors clàssics i de l’humanisme en la història literària i ideològica de Catalunya.
Presidenta de la Societat Catalana d’Estudis Clàssics des del 2006.