Els Peus d’Ícar

Col·lecció de llibres sobre el món clàssic.
Informació i comunicació a Grècia i a Roma
El llibre reuneix l’aportació de diversos especialistes que analitzen com es va produir el procés de comunicació i transmissió de la informació a Grècia i a Roma. En aquestes societats l’ús de l’escriptura va permetre estructurar una xarxa complexa d’acumulació i intercanvi d’informacions i coneixement, que encara avui és la base del nostre saber com a ciutadans i com a individus. El volum mostra com l’antiguitat clàssica va ser conscient de la importància de la informació i, per aquest motiu, va afavorir sistemes per a emmagatzemar-la, ordenar-la, transmetre-la, difondre-la i controlar-la.
Aquest llibre aplega alguns dels treballs presentats en el curs La transmissió de la informació en el món antic, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, societat filial de l’IEC, el juliol del 2008 i és el primer volum de la col·lecció «Els Peus d’Ícar».
https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=cataleg&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=15108

Moysiké = Música: la música en el món antic i el món antic en la música
El present llibre tracta sobre la música en l’antiguitat grecoromana i la seva pervivència en la música occidental dels segles XVIII al XX. Els diferents articles desenvolupen la importància de la música a l’Antiguitat com a fenomen cultural, tant des de l’àmbit de la realitat musical com des de la reflexió teòrica. Els restants estudis examinen la pervivència d’elements clàssics en la música occidental a través dels moments i autors més destacats dels segles XVIII, XIX i XX.
Aquest llibre aplega alguns dels treballs presentats en el curs La música en el món antic i el món antic en la música, organitzat per la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, societat filial de l’IEC, el juliol del 2010 i és el segon volum de la col·lecció «Els Peus d’Ícar».

https://publicacions.iec.cat/PopulaFitxa.do?moduleName=null&subModuleName=cerca_rapida&idCatalogacio=22128