Nova Junta Directiva

04 abr. 2024

El 20 de març de 2024 va ser escollida, en el decurs de l’assemblea general de socis, la nova Junta Directiva que és la següent:

President: Carles Garriga Sanç
Vicepresident: Àlex Coroleu Lletget
Tresorera: Montserrat Tudela Penya
Secretària: Francesca Mestre Roca
Vocals: Maria Paredes Baulida i Margalida Capellà Soler
Delegada de l’IEC: Mariàngela Vilallonga Vives